Kalendarz roku szkolnego

Uwaga! Ferie zimowe zostały zaznaczone w terminie 18 – 31.01.2021, zgodnie z wytycznymi dla województwa mazowieckiego Ministerstwa Edukacji z początku roku szkolnego. Planowane są odgórne zmiany terminu ferii (na 4 – 17 .01.2021). Termin ferii u nas będzie dostosowany do ostatecznej decyzji państwowej.

Kalendarz roku szkolnego z zaznaczonymi dniami lekcyjnymi i wolnymi.